E-news

Alle leden van de NVFL ontvangen regelmatig het E-news waarin verenigingszaken worden besproken.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

  • Interessante scholingen
  • Congressen, symposia
  • Implementatie van nieuwe richtlijnen
  • Verslag van overleg met zorgverzekeraars of andere stakeholders
  • Algemene Ledenvergadering
  • Overige punten vanuit het bestuur

Meer informatie

Ontvangt u het e-news niet, controleer dan eerst uw gegevens via MijnKNGF.nl en pas zonodig uw e-mailadres aan. Heeft u vragen over het e-news of een item voor in de e-news mail dan naar info@nvfl.nl.

Trefwoorden: