Bestuur NVFL

Het bestuur van de NVFL bestaat uit een dagelijks en algemeen bestuur. De leden van het bestuur zijn van links naar rechts: Joeri Gilissen, Bertilda Nauta, Michelle Verseveld, Karin Weijer, Martina Daelmans, Natascha Plate.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter | Joeri Gilissen
voorzitter@nvfl.nl

  • oncologiefysiotherapeut 
  • sinds 2 jaar ZZP'er in de fysiotherapie
  • vanaf 2010 betrokken in diverse commissies
  • algemeen bestuurslid sinds 2016
  • voorzitter sinds najaar 2017
    LinkedIn 

Secretaris | Martine Daelmans
info@nvfl.nl

  • fysiotherapeut / oedeemfysiotherapeut / medische oncologie fysiotherapie
  • werkzaam bij Zaans Medisch Centrum
  • algemeen bestuurslid sinds november 2017
    LinkedIn

Penningmeester | Natascha Plate
penningmeester@nvfl.nl

  • oncologiefysiotherapeut
  • werkzaam bij Fysiq Vision
  • penningmeester sinds november 2018
    LinkedIn

ALGEMEEN BESTUUR

Michelle Verseveld
woo@nvfl.nl

  • oedeemfysiotherapeut / oncologiefysiotherapeut MSc / klinisch epidemioloog i.o. 
  • werkzaam bij Phaedra Centrum voor Oncologische Zorg
  • vanaf 2015 lid wetenschapscommissie NVFL
  • penningmeester sinds november 2018
  • vanaf november 2019 bestuurslid met Portefeuille Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO)
    LinkedIn

Bertilda Nauta 
regio@nvfl.nl

  • oedeemfysiotherapeut
  • bestuurslid met Portefeuille Regio
    LinkedIN

Karin Weijer 
communicatie@nvfl.nl

  • oedeemfysiotherapeut
  • werkzaam bij Fysiotherapie Het Wooldrik
  • vanaf 1996 regiovoorzitter NVFL Twente en Overijssel
  • vanaf december 2019 bestuurslid Portefeuille PR & Communicatie
    LinkedIN

Trefwoorden: