Missie en visie

'Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst' - Cibenko

Missie

Het doel van de NVFL is haar leden - oedeem- en/of oncolologiefysiotherapeuten - te ondersteunen zodat zij patiënten de best gespecialiseerde zorg verlenen.

In onze ogen handelt een fysiotherapeut altijd integer en professioneel op een kritisch en onafhankelijke manier en blijft hij zijn competenties voortdurend ontwikkelen.

Visie

Kwaliteit

Ons speerpunt is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de deskundigheid van onze leden. De NVFL neemt een voortrekkende en sturende rol in ten aanzien van de (wetenschappelijke) onderbouwing, inhoudelijke ontwikkeling en innovatie op het gebied van lymfologische en oncologische fysiotherapie.

Belangenbehartiging

De NVFL heeft een leidende en initiërende rol als het gaat om behartiging van de sociaal economische belangen voor haar leden. Onze leidraad is het versterken van de profilering en positionering naar stakeholders in de markt van onze leden alsook van de oncologie - en oedeemfysiotherapie.  

We behartigen onze belangen door samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen en relevante andere organisaties te bevorderen en aan te gaan, zowel nationaal als internationaal.

Vereniging

De leden van de NVFL vormen een gemeenschap waarin ze elkaar stimuleren en helpen het vak goed uit te oefenen door elkaar positief kritisch te beoordelen. Wij stimuleren het versterken van die onderlinge samenhang tussen de leden binnen de vereniging (het verenigingsgevoel).

Trefwoorden: