Beroepsprofiel

Het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het verhelderen van het domein dat de oedeemfysiotherapie als haar werkgebied ziet en het verstevigt de bijzondere positie van de oedeemfysiotherapie binnen het gehele scala van algemene en bijzondere zorg die de fysiotherapie biedt.

CKR Aantekeningenregister

Oedeemfysiotherapeuten vormen al heel lang een specifieke groep binnen de fysiotherapie en de oedeemzorg. Oedeemfysiotherapie kent een aantekeningenregister binnen het Centraal Kwaliteits Register (CKR) sinds 1-1-2001.

Ontwikkeling van het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut

In 2014 is het Beroepsprofiel voor de algemeen fysiotherapeut herschreven en vastgesteld. In navolging hiervan heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) opdracht gegeven tot het vernieuwen van het beroepsprofiel van de oedeemfysiotherapeut.

Het beroepsprofiel is door een werkgroep oedeemfysiotherapeuten ontwikkeld. Vervolgens hebben binnen de vereniging klankbordrondes plaats gevonden. Daarnaast zijn experts op het gebied van oedeem en fysiotherapie geraadpleegd en is het concept BP aan hen voorgelegd. De omvangrijke en inhoudelijk goede feedback van al deze belanghebbenden is, indien passend en noodzakelijk, in de definitieve tekst verwerkt. In dit proces van totstandkoming is veel discussie over het vakgebied gevoerd. Hierdoor zijn de contouren daarvan scherper geworden in deze hernieuwde versie van het BP.

Met ingang van 2016 is het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015) leidend voor het beoordelen van accreditatieaanvragen. 

Trefwoorden: