Klinimetrie

De NVFL stelt zich ten doel om haar leden, Oedeem- en/of Oncologie fysiotherapeuten, te ondersteunen in hun streven om cliënten met oedeem- en/of oncologisch gerelateerde problemen de best gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg te verlenen. Inzicht geven in de te gebruiken klinimetrie is een middel om dit doel te behalen.

Overzicht meetinstrumenten en vragenlijsten

Een goede Oedeem- en/of Oncologiefysiotherapeut opereert altijd integer en professioneel, dat wil zeggen kritisch en onafhankelijk en houdt regie op het blijven ontwikkelen van zijn/haar competenties.

Klinimetrie heeft daarbij een vaste plek in de fysiotherapeutische behandeling en is o.a. van belang bij het monitoren van het effect van de behandeling. Het is tevens bruikbaar in de communicatie naar collega's, andere zorgverleners en zorgverzekeraars om het handelen te onderbouwen en progressie inzichtelijk te maken.

De Wetenschapscommissie Oncologie en Oedeem heeft de klinimetrie van belang voor de oncologie- en/of oedeemfysiotherapeut voor u op een rijtje gezet. Het overzicht is te vinden via onderstaande download.

De genoemde vragenlijsten zijn te vinden op www.meetinstrumentenzorg.nl. Enkele vragenlijsten betrekking hebbende op oedeem vind u hieronder als downloads

Specifieke klinimetrie Oedeemfysiotherapie

Trefwoorden: