Registers Oedeemfysiotherapie

De kwaliteit van de oedeemfysiotherapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) / Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

NVFL erkende opleidingen oedeemfysiotherapie

Om zich te kunnen registeren in één of beide registers oedeemfysiotherapie, dient een van onderstaande opleidingen oedeemfysiotherapeut gevolgd te zijn. Kijk voor meer informatie bij de verschillende opleidingsaanbieders:

  • NPI
  • De Berekuyl Oedeemfysiotherapie level 1
  • Opleiding Oedeemtherapie ad modum Vodder
  • Manuele lymfedrainage ad modum Vodder, Virginia Cool.
  • Pro Education b.v.  (diploma behaald tot en met 2019) 

Binnen het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL dient men tevens ingeschreven staan in het register algemeen fysiotherapeut om zich in het aantekeningenregister oedeemfysiotherapie te kunnen inschrijven.

Herregistratie CKR/Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL

 Voor herregistratie in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut gelden de volgende aanvullende eisen:

  • Gedurende de registratieperiode van 5 jaar is de fysiotherapeut met aantekening minimaal gedurende 36 maanden als fysiotherapeut met aantekening werkzaam geweest. Gedurende deze 36 maanden is de fysiotherapeut met aantekening tenminste gemiddeld 200 uren per jaar werkzaam geweest als fysiotherapeut met aantekening zoals bepaald in het beroeps(competentie)profiel oedeemfysiotherapie.
  • In een registratieperiode van 5 jaar dient de fysiotherapeut met aantekening 20 punten te behalen voor specifiek op het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut afgestemde scholing.

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen indien een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (Manuele, Kinder, Bekken, Sport, Orofaciale, Oncologie, Psychosomatische en Geriatrie fysiotherapie. Ook Oedeemfysiotherapeuten worden geregistreerd).

Indien de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, volstaat de overlegging van een kopie van het diploma. Indien de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is dienen bewijzen van nascholing te worden overlegd (als vuistregel geldt tenminste gemiddeld 10 uur per jaar). Onder andere een bewijs van inschrijving in het CKR kan hiervoor worden gebruikt. Te zijner tijd zal met de specialistenverenigingen worden gesproken over aanvullende eisen. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.

Buitenlandse oedeemopleidingen

De NVFL heeft met het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut (2015) beschreven wat er van een CKR geregistreerde oedeemfysiotherapeut verwacht wordt. Kennis van de in Nederland gepubliceerde Multidisciplinaire Richtlijn Lymfoedeem (2014) en kennis van de recente literatuur over oefentherapie en training bij lymfoedeem behoort daartoe. Het is ons onvoldoende bekend in hoeverre buitenlandse opleidingen (anders dan hierboven genoemd) hier aan voldoen. Derhalve verlenen buitenlandse opleidingen niet direct toegang tot het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapie. 

Indien u een buitenlandse opleiding heeft gevolgd, kunt u contact opnemen met een van de onderstaande opleiders voor een EVC procedure. Na het succesvol afronden van deze procedure kunt u zich inschrijven in het CKR aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut.

Trefwoorden: