Beroepsprofiel Oncologiefysiotherapeut

Het beroepsprofiel voor de oncologiefysiotherapeut omvat onder andere een omschrijving van de rollen en competenties die wij van een oncologiefysiotherapeut verwachten.

Eerste versie van het Beroepsprofiel Oncologiefysiotherapeut

Dit is de eerste versie van het Beroepsprofiel Oncologiefysiotherapie en dus een basisdocument. Vanuit de praktijk zal het profiel verder aangevuld en aangescherpt moeten worden. Het onderliggende profiel is het vertrekpunt voor de ontwikkeling in de komende jaren.

 

Domeinbeschrijving Fysiotherapie in de Oncologie

In de onderstaande domeinbeschrijving over 'Fysiotherapie in de Oncologie' is specifiek uitgewerkt, welke patientprofielen door welke type therapeut kan worden behandeld in de mate van complexiteit van de zorgvraag. Een complexere patient zal eerder gezien worden door een oncologiefysiotherapeut bijvoorbeeld.

Trefwoorden: