Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is sinds 2008 een specialisatie binnen de fysiotherapie. De afgelopen jaren zijn er iets meer dan 200 oncologiefysiotherapeuten afgestudeerd waarvan het overgrote deel lid is van de NVFL. De rol van de oncologiefysiotherapie binnen de oncologische (na)zorg wordt steeds belangrijker. Het bewijs dat het belang van bewegen benadrukt zowel voor, tijdens als na de medische behandelingen in verband met kanker stapelt zich op, Verwijs daarom voor de juiste begeleiding naar een oncologiefysiotherapeut van de NVFL

Kennis en kunde van de oncologiefysiotherapeut

De zorg voor de oncologische patiënt is veelal complex  en vergt dan een multidisciplinaire aanpak. De geregistreerd oncologiefysiotherapeut heeft specifieke kennis van de fysieke problematiek die tijdens en na de curatieve behandeling kan ontstaan. Conditieverlies en chronische vermoeidheid zijn hiervan veelvoorkomende verschijnselen. De oncologiefysiotherapeut heeft tevens kennis van mogelijk bijkomende psychische - en sociaal-maatschappelijke problemen en vervult hierin een signalerende rol.

Behandeling door de oncologiefysiotherapeut

Oncologiefysiotherapeutische behandeling van ontstane klachten kan zowel tijdens als na de curatieve fase plaatsvinden en heeft als doel het herstellen van lokale en algemene mobiliteit, kracht  en het verbeteren van de conditionele factoren of de begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen.  Dit  kan snellere terugkeer in de maatschappij  faciliteren.

Ondersteuning in palliatieve fase

In de palliatieve fase zullen de doelen vergelijkbaar zijn maar zullen de behandelaccenten  verschuiven. De  kwaliteit van leven  staat hierbij centraal. Dit laatste is eveneens van belang in de terminale fase waarin de oncologiefysiotherapeut  ondersteuning biedt in behoud van fysieke functies  en tegelijk rekening houdt met  veranderingen in wensen en doelstellingen van de patiënt.  

Voorlichting, (leefstijl)advies en het  stimuleren van zelfmanagement van de patiënt  is in alle behandelstadia  onderdeel van de aangeboden zorg

Literatuur

  • Richtlijn oncologische revalidatie, IKNL (2011)
  • KNGF Evidence Statement Borstkanker, C.H.G. Beurskens, J.T. Hidding en M.W.G. Nijhuis-van der Sanden (2011)
  • Standaard Beweeginterventie oncologie, KNGF, Stuiver et al.(2011)
  • Zorgstandaard Kanker. IKNL, NFK, KWF (2014)

Trefwoorden: