Uit de bestuurskamer - Ledenvragen

3 mrt 2020
Als secretaris van de NVFL krijg ik veel vragen die te maken hebben met zorgverzekeraars.

Zoals bijvoorbeeld

  • Welke diagnosecodes kies ik?
  • Waarom wordt sommige zorg niet vergoed, ondanks dat de patiënt te horen krijgt dat dit wel zo is?
  • Hoe ga ik om met ‘bijzondere’ gevallen?
  • Waarom hebben patiënten, die alleen met chemotherapie behandeld worden geen recht op vergoeding of een chronisch indicatie?
  • Hoe ga ik om met afwijzingen van een machtiging?

Dit is nog maar een kleine greep uit de vele mailtjes. Dit helpt ons om beeld te krijgen bij wat er allemaal speelt.

Kleine stapjes

Elke bestuursvergadering staat SEB (Sociaal Economisch Beleid) op de agenda. Wij zijn regelmatig in gesprek met zorgverzekeraars. We zetten per keer kleine stapjes.

Er zijn twee onderwerpen die hoog op de agenda staan: Het aanpassen van de DSCPH codelijst en de vergoeding van de oncologiepatiënt in het algemeen.

Voor het aanpassen van de DSCPH code lijst doen we een aanvraag om een code te creëren voor patiënten die enkel met chemotherapie behandeld worden. Ook doen we  een aanvraag om een code te krijgen voor patiënten met lipoedeem.

Aan dit soort aanvragen zit een lange procedure vast, daarom verwachten we in de volgende E-news nog geen informatie hierover.

Voor  de vergoeding voor de oncologiepatiënt in het algemeen loopt een lobby met andere beroepsverenigingen. Ook dit is een langdurig proces, omdat we een goed onderbouwde aanvraag willen neerleggen.

Dit is maar een klein stukje van de materie waar wij als bestuur ons mee bezighouden voor wat betreft zorgverzekeraars. Blijf vooral je vragen insturen, want hoe meer input wij krijgen, hoe beter wij in gesprek kunnen met de zorgverzekeraars.

Hartelijke groet,
Martina Daelmans

Trefwoorden: