KRF NL

30 apr 2019
Registratie eisen nader uitgelegd.

Hoe zit het met de eisen voor registratie en herregistratie in KRF NL voor mij als gespecialiseerd fysiotherapeut?

Je kunt op verschillende manieren zijn ingeschreven in het huidige CKR: in het deelregister algemeen fysiotherapeut (AF) en aantekeningenregister oedeemfysiotherapeut (OEft) en/of deelregister oncologiefysiotherapeut (OncFT).
Met de komst van het KRF zullen er een aantal zaken veranderen, waaronder het basisregister Algemeen Fysiotherapeut, die straks voor iedereen geldt.
Hieronder leggen wij in vier opties uit wat dat betekent.
 

Optie 1

Je bent volledig werkzaam als Oncologiefysiotherapeut en bent geregistreerd in het CKR in het deelregister OncFT en niet in het deelregister AF en voldoet aan de herregistratie eisen voor het deelregister OncFT in CKR:
Als je aan de huidige herregistratie-eisen van CKR voldoet, loopt de (her)registratie door in het KRF NL in het Deelregister waarin je opnieuw geregistreerd zou worden. Daarnaast moet je je verplicht inschrijven in het Basisregister AF. Je krijgt dispensatie voor de werkervaringseis AF.
 
 

Optie 2

Je bent volledig werkzaam als oedeemfysiotherapeut en bent geregistreerd in het CKR in het deelregister AF en in het aantekeningenregister OEft, maar voldoet niet aan de herregistratie-eisen voor het deelregister AF in het CKR.
Je kunt je dan nu uit laten schrijven uit het deelregister AF in het CKR. Bij registratie in het KRF NL geldt de verplichting om je in te schrijven in het basisregister AF. Net als bij optie 1 krijg je dispensatie voor de werkeis AF wanneer je je inschrijft in het aantekeningenregister OEft.
 
 

Optie 3

Je bent deels werkzaam als oncologiefysiotherapeut, deels als oedeemfysiotherapeut en deels als algemeen fysiotherapeut en bent ingeschreven in deelregister AF en deelregister OncFT en aantekeningenregister OEft.
Indien je aan de herregistratie eisen voldoet voor alle drie de registers in het CKR loopt de registratie door in het KRF-NL. Het gaat dan over in het basisregister AF en het deelregister OncFT en aantekeningenregister OEft.
 
 

Optie 4

Je bent op dit moment nog niet geregisteerd in het deelregister OncFT en je wilt in het KRF NL voor het eerst inschrijven in deelregister OncFT:
Je bent dan verplicht om je in te schrijven in het basisregister AF en moet dan voldoen aan de punten- en werkervaringseis van dit basisregister AF en aan de eisen van het deelregister OncFT.

Overige informatie

De punteneis voor het Basisregister vervalt zodra je staat ingeschreven in één of meer Deelregister(s). Sta je in een Aantekeningenregister, dan vermindert de punteneis voor het Basisregister van 50 naar 30 punten per registratieperiode.

Wat betreft de werkervaringseis in KRF NL geldt dat je gedurende minimaal 2 jaar voorafgaand aan het verzoek tot registratie gemiddeld 8 uur per week werkzaam bent geweest als algemeen of gespecialiseerd fysiotherapeut, zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel. Je moet dus voldoen aan de werkeis passend bij het deelregister waar je je voor inschrijft, in dit geval het deelregister OncFT.

Gedurende de registratieperiode is de fysiotherapeut tenminste 36 maanden tenminste gemiddeld 8 uur per week werkzaam als gespecialiseerd fysiotherapeut zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel om de registratie in het betreffende deelregister te behouden.
 
Daar waar er gesproken wordt over deelregister oncologiefysiotherapeut kan elk ander deelregister worden gelezen.

Trefwoorden: