Geen mastereis herregistratie 2025 oncologiefysiotherapie

7 nov 2019
Op 11 september 2019 heeft er een ledenraadpleging plaats gevonden over de mastereis voor herregistratie in het register oncologiefysiotherapie per 2025.

Alle factoren tellen mee

Voor deze bijeenkomst waren tien leden uitgenodigd, waarvan er vijf aanwezig waren. Een van hen was masteropgeleid (Avans+, MOPT) en vier de MOOF-opleiding afgerond. Vanuit het bestuur waren Petra Gielink (gespreksleider) en Martina Daelmans aanwezig.

Het bestuur van de NVFL heeft in 2011 besloten dat voor herregistratie in het register oncologiefysiotherapie in 2015 en  2020 geen mastereis zou gelden en dat op latere termijn (dat is nu) zou worden beoordeeld over de herregistratie 2025 en verder. 

Tijdens de ledenraadpleging zijn alle factoren die van belang zijn in het te nemen besluit de revue  gepasseerd en gewogen en zijn we tot een gezamenlijk advies gekomen.
Het bestuur wordt geadviseerd om voor de herregistratie in 2025 voor het oncologieregister geen master verplicht te stellen. Vanuit de NVFL kan de komende vijf jaar als vereniging vrijwillige nascholing aangeboden worden op EKK7 niveau voor de register oncologiefysiotherapeuten, zowel MOOF- als master-opgeleid. Als MOOF-opgeleide oncologie fysiotherapeuten in het register willen blijven na 2025 zal er  alleen nog maar scholing aangeboden worden op dit niveau. Hier kunnen zij zich in de periode 2020 tot 2025 op voorbereiden door vrijwillig modules te volgen. 

Besluit

Het bestuur NVFL heeft eind oktober tijdens haar bestuursvergadering uitgebreid stil gestaan bij dit onderwerp en besloten het advies vanuit de ledenraadpleging op te volgen.  Voor herregistratie 2025 in het register oncologiefysiotherapie zal geen mastereis gelden. Voor herregistratie 2030 zal opnieuw gekeken worden naar een eventuele mastereis,  met alle inzichten die er dan zijn en rekening houdend met de ontwikkelingen in het veld. 

Trefwoorden: